Το εταιρικό προφίλ μας

Η ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ ιδρύθηκε το 2005 στη Δράμα, ως Γραφείο Συμβούλων με εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες. 

Το 2006 η επιχείρηση ενέταξε στις δραστηριότητες της την πώληση και υποστήριξη Εμπορικών και Λογιστικών Εφαρμογών.

Το 2009 η ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α ΑΝΕΣΤΗΣ ανέπτυξε περαιτέρω το φάσμα των δραστηριοτήτων της, εντάσσοντας σε αυτές την υλοποίηση έργων  Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και την πώληση Hardware και περιφερειακών.

Το 2010 αποφασίζεται η χρήση του διακριτικού τίτλου Βa GROUP και οι δραστηριότητες της επιχείρησης διαχωρίζονται σε δύο ενότητες / τμήματα, την  "Βa ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και την  "Βa ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ"

Με στρατηγικό στόχο την μεταφορά των νέων τεχνολογιών στις Ελληνικές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η Ba GROUP επενδύει στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων και σύνθετων λύσεων που εμπεριέχουν και αξιοποιούν υπηρεσίες  cloud computing και ενσωματώνουν τεχνολογίες virtualization και storage.

Στα πλαίσια υλοποίησης μεγάλων έργων που αναλαμβάνει, η Ba GROUP συνάπτει στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες εξειδικευμένες εταιρίες στον τομέα του hardware και του software, επικεντρώνοντας την προσοχή της σε καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές.