Το εταιρικό προφίλ μας

Η ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ ιδρύθηκε το 2005 στη Δράμα, ως Γραφείο Συμβούλων με εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες.

Το 2006 η επιχείρηση ενέταξε στις δραστηριότητες της την πώληση και υποστήριξη Εμπορικών και Λογιστικών Εφαρμογών.

Το 2009 η ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ ανέπτυξε περαιτέρω το φάσμα των δραστηριοτήτων της, εντάσσοντας σε αυτές την υλοποίηση έργων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και την πώληση Hardware και περιφερειακών.

Το 2010 αποφασίζεται η χρήση του διακριτικού τίτλου Βa GROUP και οι δραστηριότητες της επιχείρησης διαχωρίζονται σε δύο ενότητες / τμήματα, την "Βa ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” και την "Βa ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ".

Στο τέλος του 2018 δημιουργείται τμήμα ανάπτυξης λογισμικού και επιλέγονται οι αγορές στόχοι και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν.

Με στρατηγικό στόχο την μεταφορά των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η Ba GROUP επενδύει στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων και σύνθετων λύσεων που εμπεριέχουν και αξιοποιούν υπηρεσίες cloud computing και ενσωματώνουν τεχνολογίες security virtualization και storage.

Ειδικά, αναφορικά με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) και την υποχρέωση συμμόρφωσης των επιχειρήσεων και οργανισμών με αυτόν, η ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ αναλαμβάνει η/και συμμετέχει στην υλοποίηση σχετικών έργων.

Στα πλαίσια υλοποίησης μεγάλων έργων που αναλαμβάνει, η Ba GROUP συνάπτει στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες εξειδικευμένες εταιρίες στον τομέα του hardware και του software, επικεντρώνοντας την προσοχή της σε καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές.

Η ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ - Βa GROUP, στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία της Δράμας.

Οι υποδομές της επιχείρησης βασίζονται στις σύγχρονες ενοποιημένες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών: Δομημένη καλωδίωση, WiFi εσωτερικό δίκτυο, τηλεφωνικό κέντρο τεχνολογίας VoIP, servers υψηλής αξιοπιστίας βασισμένοι σε software της Microsoft.

Πάγιος στόχος της ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ Α. ΑΝΕΣΤΗΣ - Βa GROUP είναι η προαγωγή και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της.

Communicating new Technologies & Building high performance Software