Αγγελία Για Εργασία

Η Ba GROUP ενδιαφέρεται να προσλάβει Μηχανικό Πληροφορικής & Επικοινωνιών ή Πληροφορικάριο για μόνιμη απασχόληση

Βιογραφικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πληροφορίες στο 2521020989