ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ

eSecutity : Δημητρακόπουλος Α.Ε

digi-lodge : Κουντουριώτης Α.Ε

digi mobile : Αναβίωση Α.Ε, Δημητρακόπουλος Α.Ε

ΠΕΠ : Π.Ντινάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : Ψυχιατρική Κλινική Δράμας "Αγία Ειρήνη"