Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Διοίκησης Έργων

  • Επιδοτούμενα προγράμματα
  • Οργάνωση και ανασχεδιασμός διαδικασιών (BPR)
  • Οργάνωση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
  • Οργάνωση Συστημάτων Πληροφόρησης Διοίκησης (MIS)
  • Εξειδικευμένα σεμινάρια