Ολοκληρωμένο σύστημα Ωρομέτρησης Προσωπικού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ελέγχου Πρόσβασης

Το λογισμικό eTIME είναι ένα εξειδικευμένο ευέλικτο σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, και ελέγχου πρόσβασης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, για τον καλύτερο έλεγχο του ωραρίου των εργαζομένων, σε σύνδεση με ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας προσωπικού, παρέχοντας άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση για την μισθοδοσία. 

Περισσότερα...

Η Ba GROUP έχει σημαντικές υλοποιήσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς όπου η ωρομέτρηση συλειτουργεί και συνεργάζεται με συστήματα ελέγχου πρόσβασης, κλειστά κυκλώματα καμερών και λογισμικά Μισθοδοσίας.

Έλεγχος Πρόσβασης Με Συστήματα RFID

Τι είναι;
Τα συστήματα RFID αναφέρονται στη χρήση έξυπνων καρτών.
Στις έξυπνες κάρτες, η πληροφορία αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό κομμάτι της κάρτας, την ετικέτα (tag).
Στα συστήματα RFID (Radio Frequency IDentification System), η μεταφορά και η ανταλλαγή πληροφοριών επιτυγχάνονται με τη χρήση μαγνητικών και ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Πως λειτουργεί;
Όταν ο φορέας μιας έξυπνης κάρτας εισέλθει σε μια ζώνη/περιοχή που ελέγχεται από αναγνώστες (κεραίες αποστολής και λήψεις σημάτων από τις ετικέτες) που επιτυγχάνουν (με βάση τον προγραμματισμό τους) να επικοινωνήσουν με την κάρτα, τα στοιχεία της κάρτας του φορέα μεταφέρονται (μέσω δικτύου) στο κεντρικό σύστημα ελέγχου.
Ένα RFID σύστημα μπορεί α) να αποτελείται από πολλούς αναγνώστες διασκορπισμένους σε πόρτες εισόδου, ανά όροφο σε ένα κτίριο, κ.α και β)  να αναλύει τις πληροφορίες με εξεζητημένα λογισμικά, έτσι ώστε να  μπορεί να παρακολουθεί, ελέγχει, αναλύει και αποθηκεύει τις πληροφορίες κάθε φορέα έξυπνης κάρτας που εισέρχεται και κινείται στην περιοχή που καλύπτει.

Εφαρμογές συστημάτων RFID υλοποιούνται σε χώρους όπου απαιτείται υψηλή ασφάλεια αλλά και σε Γυμναστήρια, Σχολές Χορού, Αθλητικά Κέντρα, κ.λ.π.