Σύστημα Ωρομέτρησης Ba Orario

Ένα σύγχρονο λογισμικό ωρομέτρησης που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ελέγχου και καταγραφής παρουσιών προσωπικού είτε μιας μικρής επιχείρησης είτε ενός μεγάλου οργανισμού.

Απλό στην εκμάθηση και λειτουργικό στη χρήση του.

Δίνει σε πραγματικό χρόνο εικόνα παρουσιών (παρόντες η/και απόντες), καθώς και των κινήσεων που έχει καταγράψει το σύστημα σε ένα λιτό, κατανοητό και καλαίσθητο γραφικό περιβάλλον.

Επίσης διαθέτει μια πληθώρα εκτυπώσεων και αναφορών διοίκησης.

Το σύστημα μπορεί να διασυνδεθεί δυναμικά (webservices) και με άλλα υποσυστήματα της επιχείρησης (HR, PAYROLL)

Περισσότερα...

 

 

Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης Ba Access

Το σύστημα ελέγχου εισόδου Βa Access βασίζεται σε μικροελεκγτές ανοιχτού κώδικα, σειράς Arduino, χρησιμοποιεί έξυπνες κάρτες RFID και ενσωματώνει ένα σύγχρονο λογισμικό διαχείρισης των καρτών και των πληροφοριών που σχετίζονται με την κίνηση-πρόσβαση σε ελεγχόμενους χώρους των κατόχων των καρτών.

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένη με τις μονάδες ελέγχου. Μπορεί να παρακολουθήσει και απλώς να καταγράψει και αποθηκεύσει πληροφορίες, είτε να ελέγξει και να επιτρέψει η να απαγορεύσει την είσοδο η/και την έξοδο, πολλών και διαφορετικού τύπου εισόδων (πόρτες τουρνικέ, πύλες κλπ).

Η διασύνδεση των μονάδων με τη βάση δεδομένων γίνεται μέσω δικτύου LAN. Οι απαιτούμενες πληροφορίες που επιτρέπουν ή όχι την πρόσβαση σε κάθε χώρο βρίσκονται στη βάση δεδομένων και ανακαλούνται από τις μονάδες ελέγχου για τοπική αποθήκευση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το λογισμικό διαχειρίσης είναι web εφαρμογή, σχεδιασμένη με γνώμονα την φιλικότητα στο χρήστη, την απλότητα και την ευελιξία. Εκτελείται μέσω browser από οποιοδήποτε ΗΥ είναι συνδεδεμένος στο LAN της επιχείρησης.

Περισσότερα...

 

 

 Έλεγχος Πρόσβασης με συστήματα RFID

Τι είναι;
Τα συστήματα RFID αναφέρονται στη χρήση έξυπνων καρτών.
Στις έξυπνες κάρτες, η πληροφορία αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό κομμάτι της κάρτας, την ετικέτα (tag).
Στα συστήματα RFID (Radio Frequency IDentification System), η μεταφορά και η ανταλλαγή πληροφοριών επιτυγχάνονται με τη χρήση μαγνητικών και ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Πως λειτουργεί;
Όταν ο φορέας μιας έξυπνης κάρτας εισέλθει σε μια ζώνη/περιοχή που ελέγχεται από αναγνώστες (κεραίες αποστολής και λήψεις σημάτων από τις ετικέτες) που επιτυγχάνουν (με βάση τον προγραμματισμό τους) να επικοινωνήσουν με την κάρτα, τα στοιχεία της κάρτας του φορέα μεταφέρονται (μέσω δικτύου) στο κεντρικό σύστημα ελέγχου.
Ένα RFID σύστημα μπορεί α) να αποτελείται από πολλούς αναγνώστες διασκορπισμένους σε πόρτες εισόδου, ανά όροφο σε ένα κτίριο, κ.α και β)  να αναλύει τις πληροφορίες με εξεζητημένα λογισμικά, έτσι ώστε να  μπορεί να παρακολουθεί, ελέγχει, αναλύει και αποθηκεύει τις πληροφορίες κάθε φορέα έξυπνης κάρτας που εισέρχεται και κινείται στην περιοχή που καλύπτει.

Εφαρμογές συστημάτων RFID υλοποιούνται σε χώρους όπου απαιτείται υψηλή ασφάλεια αλλά και σε Γυμναστήρια, Σχολές Χορού, Αθλητικά Κέντρα, κ.λ.π.